Wednesday, July 29, 2009

Pembangunan Negeri kedah perlukan sistem nilai dan kayu ukur baru

Amat besar tanggungjawab dan cabaran untuk mengagaskan satu rupa bentuk dan tanggapan baru sebuah pembangunan negeri di celah-celah sistem dunia yang sudah berkongsi satu sistem nilai dan weltangsheung (tasawwur) yang satu.


Corak dan bentuk pembangunan dunia sudah dikuasai sepenuhnya oleh teori dan praktis kelompok fahaman modenisme, pragmatisme, kapitalisme dan gerombolannya. Dunia sudah menjadi satu. Paksaan sistem barat ke timut sudah berjaya sepenuhnya menjadi universal sifatnya. Teori W.W.R Rostow tentang halangan dualisme dan 5 tahap pembangunan negara bangsa sudah melepasi tahap ahkir matlamat pembangunan dunia moden.


Maka apakah keperluan untuk meruntuhkan sistem nilai dunia kini untuk mendirikan sebuah pembangunan yang mampu ditanggapi dalam nilai dan norma yang lain daripada yang diterima dunia sekarang? Saya katakan, kembalilah kepada teori dan praktis Pembangunan Berteraskan Islam.Dunia sudah dikuasai pembangunan yang diukur dalam bentuk meterial, gaya hidup, konsumerisme, penghapusan ciri-ciri tradisional, penafian fungsi agama, dan matlamat akhir pembangunan ialah mencapai tahap kepuasan hidup semaksima mungkin.Apakah sistem yang ada kini tidak boleh dipersoalkan? Apakah sistem ini tidak boleh dikatakan salah dan tersasar? Apakah bentuk ini boleh dipertahankan atau mampu diubah? Ya, boleh! Tetapi kita perlukan kekuatan luar biasa untuk mencabar prespektif ini. Saya katakan, kita sudah ada kekuatan itu, yakni Membangun Menurut Prespektif Islam. Bagaimana Islam melihat dan memandu pembangunan? Ikuti posting berikutnya tentang Pembangunan Berteraskan Islam!

No comments:

Post a Comment